iemand/de inflatie een halt toeroepen

iemand/de inflatie een halt toeroepen
iemand/de inflatie een halt toeroepen{{/term}}
stop someone/check inflation

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”